Asset 2
b o w

Wat is jouw reden om te herbestemmen?

Vandaag al vinden twee op de drie grote bouwprojecten plaats op gronden die niet aan hun eerste bebouwing toe zijn. Dat is logisch, in een dichtbevolkt gebied waar nabijheid van scholen, winkels, ontspanning en werken almaar belangrijker wordt. En dus ook niet onlogisch dat herbestemmen opgang maakt. Om vele redenen. We geven er vier. Vier redenen waarom je oud patrimonium niet zou slopen, maar wel herbestemmen en zo verborgen parels een nieuw leven een schitterende toekomst geeft. Wat is jouw hoofdreden? We horen het graag!

Reden 1: van zonevreemde eend in de bijt naar aantrekkelijke hotspot

Veel grote sites van vroeger liggen centraal in kerngebieden of aan vervoersassen. Dat zijn zonder twijfel topliggingen. Tegelijk worstelen steden en gemeenten met de invulling van hun dorps- en stadskernen. Dat proces van city transformation loopt niet overal van een leien dakje. Zeker wanneer grote oude terreinen intussen haast zonevreemd lijken temidden van woon- of winkelgebied.

Daarom de eerste reden: herbestemming ontwart de knoop en geeft de hele buurt een nieuwe dynamiek. Door slim te herbestemmen speel je een unieke ligging niet alleen uit als een troef, maar vergroot je ook het potentieel van de hele site en de omgeving.

Reden 2: verantwoord bouwen door hergebruik van materialen

Anders dan bij sloop en heropbouw behouden we bij herbestemming datgene wat goed is. Oudere gebouwen zijn vaak bijzonder stevig gebouwd en dus zou het zonde zijn om die sterke structuur af te breken –  los van de schoonheid ervan. Muren, vloeren en dakpannen die wel aan vervanging toe zijn, kunnen op de bouwplaats zelf verwerkt worden tot opnieuw een volwaardig element of worden hergebruikt voor onder meer fundering en opvulling.

Reden 3: besparen op (bouw)kosten

Herbestemming is kostenefficiënt. Vaak zelfs goedkoper dan nieuwbouw. Dat komt niet alleen door het hergebruik van bestaande structuur en materialen. Ook de totale projectkosten liggen lager, eenvoudigweg doordat het project niet van nul wordt opgestart. Zo houden herbestemmers de kosten voor sloop, grondwerken en ruwbouw op zak. We bekijken de bestaande site als een geheel van beschikbare bouwmaterialen, die we ongewijzigd of gewijzigd hergebruiken.

Reden 4: waarde creëren voor de samenleving

Herbestemde gebouwen combineren een meervoudige inzetbaarheid met een rijke geschiedenis. Grandeur en schoonheid oefenen een grote aantrekkingskracht uit. Oude bouwelementen en ruimtes doen dromen, ze inspireren. Vaak zijn imposante gebouwen altijd al in het leven van buurtbewoners aanwezig geweest. Een nieuwe functie van het gebouw of de site, een opwaardering, creëert niet alleen waarde voor eigenaars en investeerders, maar voor iedereen die mooie herinneringen koestert of van de schoonheid geniet. Zo bekeken, krijgt een herbestemd gebouw ook waarde als onderdeel van de samenleving.

Dat zijn slechts vier redenen van een haast eindeloze lijst. Wat zijn jouw redenen om in te zetten op herbestemmen? We gaan graag in gesprek, geef ons een seintje!

Ben je op zoek naar een herbestemming van oude bedrijven of verlaten terreinen?

Laat het ons weten en we laten u meteen meedromen.

Contacteer ons