b o w

Duurzaamheid? Dat is gebouwen (her)gebruiken.

Wie wil er niet duurzaam bouwen én duurzaam wonen?

Om dat écht te garanderen, hanteren wij twee principes. Ten eerste kijken we uitsluitend naar reeds gebruikte terreinen en hun gebouwen of ten minste de materialen waaruit ze bestaan. We hergebruiken ze dus. Letterlijk. Ten tweede geloven we dat een gebouw alleen duurzaam is als het ook een maatschappelijke functie vervult binnen zijn omgeving. Omwonenden moeten het kunnen en willen gebruiken om een relevante reden. De structuur van een pand moet de tand des tijds kunnen doorstaan. En dat betekent dat een gebouw dus ook flexibel genoeg moet zijn om van functie te veranderen.

Duurzaamheid is de afgelopen jaren een modewoord geworden. Iedereen wil duurzaam zijn en dus wordt alles ook als duurzaam bestempeld. Ook in de vastgoedsector is dat niet anders. Maar opgepast: duurzaamheid kan je op verschillende manieren interpreteren en niet elke claim is het label waard. Waar maken wij dan het verschil? Wij benaderen duurzaamheid vooral vanuit herbruikbaarheid. Je kan een kantoorruimte nog zo efficiënt hebben ingericht en fantastisch hebben geïsoleerd, als het bedrijf een paar jaar later failliet gaat, staat het gebouw leeg. Het kantoorgebouw is dan niet duurzaam. Duurzaam bouwen is dan ook aanpasbaar bouwen. Dat betekent op lange termijn denken en rekening houden verschillende scenario’s.

Leegstaand klooster 

Mensen weten in principe al eeuwen hoe ze gebouwen duurzaam kunnen maken. Zo moeten we kerken en kloosters bijna nooit slopen. Hun structuren en ergonomie laten het perfect toe om de ruimtes te hergebruiken. Alleen de binnenkant delen we anders in, per definitie ook tijdelijk. Zo werken we momenteel aan het ontwerp van een leegstaand klooster en een kerk. Het wordt een mooi voorbeeld van een duurzame herbestemming met invulling van inclusieve woon- en economische typologieën.

Recentere industriële gebouwen daarentegen moeten we vaker slopen, omdat de hele structuur en indeling van het gebouw gericht was op één enkele functie. In dat geval doen we aan ‘urban mining’. We kijken dan welke grondstoffen we opnieuw kunnen gebruiken, van de stalen ligger tot de de kleinste schroef, maar ook het meubilair. Bakstenen en hout zijn zo mooie voorbeelden van duurzame grondstoffen. Door dit soort duurzame materialen te gebruiken, initiëren we een circulaire economie. De grondstoffen van een oud gebouw gaan niet verloren als afval: ze worden de bouwstenen van een nieuw gebouw.

BEN-norm

Maar bij duurzaamheid is ook ecologisch denken van belang. Veel industrieterreinen zijn zodanig gebetonneerd dat ze de omgeving enorm opwarmen en zorgen voor wateroverlast en hittestress. Die verharde volgebouwde massa verkoelt immers niet en voorkomt dat regenwater in de grond kan dringen. Daar kunnen we rekening mee houden door voldoende groenzones aan te leggen. Maar anderzijds redeneren we ook vanuit de energiebehoefte van gebouwen. De BEN-norm staat daarbij centraal: een gebouw moet (bijna) energieneutraal zijn. Maar we denken ook na over hoe we water en energie ter plekke kunnen capteren en gebruiken.

Ecologisch denken gaat bovendien verder dan de opbouw. Een gebouw kan een meerwaarde zijn voor het milieu door op de juiste plek de juiste functie te vervullen. Niemand heeft nood aan twee beenhouwerijen naast elkaar. Maar als je weet dat de dichtstbijzijnde supermarkt een half uur rijden is, dan kan een leegstaande gebouw de autoverplaatsing voorkomen door zélf de functie van supermarkt in te vullen. Dat is één van de eerste zaken waar we naar kijken wanneer we de vraag krijgen om een leegstaand gebouw te hergebruiken. Een gebouw moet een meerwaarde zijn voor de hele buurt. Gebouwen die iedereen wel ziet, maar niemand gebruikt, daar heeft niemand iets aan.

Duurzaam architectenbureau

Duurzaamheid zit hem volgens ons dus in een langetermijnvisie. Zowel op vlak van de gebouwstructuur, de bouwmaterialen alsook op de manier hoe het gebouw uiteindelijk wordt of kan worden benut. Door daar rekening mee te houden kunnen we ons pas echt profileren als duurzaam architectenbureau.

Duurzaam bouwen en wonen, iets voor jou?

Contacteer ons voor een vrijblijvende babbel!

Ben je op zoek naar een herbestemming van oude bedrijven of verlaten terreinen?

Laat het ons weten en we laten u meteen meedromen.

Contacteer ons