Asset 2
b o w b o w b o w

Een toekomst voor de Sint-Machutuskerk

Onderzoek brengt de Sint-Machutuskerk heel dicht bij een waardige toekomst.

Een unieke opportuniteit doet zich voor waarbij zorgaanbieder Heuvelheem (actief in het ondersteunen van mensen met een beperking), die tegelijk ook de buur van de kerk is, een duurzame invulling op lange termijn kan voorzien in de kerk. Sinds januari 2015 vinden er namelijk geen wekelijkse misvieringen meer plaats. Door o.a. het gebrek aan priesters en de veranderde tijdsgeest verliest de kerk haar oorspronkelijk doel. De Sint-Machutuskerk had naast een religieuze functie ook een sociale functie én vormde het centrum van de parochie. 

Een herbestemmingsproject is niet zomaar ‘blind’ een gebouw restaureren of verbouwen. Elke goede en rendabele herbestemming is het resultaat van verschillende doorgedreven onderzoeken. Van een stedenbouwkundig, naar een erfgoedonderzoek, over een ontwerpend, een programmatorisch en financieel onderzoek. Het beoogde resultaat is een breed gedragen vakkundig onderbouwd restauratie- en herbestemmingsproject als deel van het grotere maatschappelijk project Heuvelheem waarbij zorg centraal staat en de kerk naast de invulling als dagbesteding het kloppend hart blijft voor de dorpsgemeenschap en daarbuiten.

Ben je op zoek naar een herbestemming van oude bedrijven of verlaten terreinen?

Laat het ons weten en we laten u meteen meedromen.

Contacteer ons

Specificaties

Locatie
 Wannegem (Kruisem)
Status
 OMG
Oppervlakte
680 m2
Klant
 gemeente Kruisem, kerkfabriek & Heuvelheem vzw
Team
 bow architecten ism Demeyere J & A
co-creatief moment in de kerk
situeringsplan in de dorpskern