Asset 2
b o w

De co-factor in herbestemmen

Je kent ‘m wel, de dooddoener: locatie, locatie, locatie. Hét antwoord op de vraag naar de drie belangrijkste criteria voor een geslaagd vastgoedproject. Alleen: is naast de kerktoren nog altijd de beste locatie voor een fabriek? En is het echt een geniaal idee om een grote nieuwe wijk te bouwen met alleen maar appartementen, zonder één winkel, kantoor of café? Nee, twee keer nee. Want naast locatie, is ook een perfecte mix van gebruiksfuncties van het allergrootste belang. Wat kan, wat mag, waar is vraag naar? Dat is waarom we bij bow architecten doordacht herbestemmen. Alle puzzelstukjes vormgeven en die perfect laten passen. Dat is ons herbestemmings-maatwerk, dat is onze uitdaging!

Bredere rol voor architect

Alle puzzelstukjes? Ja, want bij herbestemmen is de rol van de stedenbouwkundige en de architect doorgaans veel breder dan bij een nieuwbouwproject. Er is geen lege lap grond om op te bouwen volgens duidelijke voorschriften. Vaak is er wel een geschiedenis, van mensen en gebouwen. En dat is één van de vele elementen waar we rekening mee houden. In het licht van nieuwe tendenzen, kijkend naar de toekomst.

Herbestemmen is altijd op maat

Omdat er geen wit blad is, herbestemmen we altijd op maat. Niet alleen volgens de wensen en de noden, maar ook volgens wat kan volgens het gewestplan, een BPA of RUP. We maken een nieuw masterplan voor het gebouw en de site, dat de herbestemming naadloos laat aansluiten op de ruime omgeving en de historiek van de herbestemde site.

Dat planningsproces duurt dan ook langer dan bij een lege lap grond. Maar dat is zeker geen nadeel. Concepten kunnen beter rijpen, integratie van ideeën zorgt voor meer draagvlak en de betrokkenheid van lokale overheden, de buurt en gebruikers van het herbestemde gebouw is vaak veel hoger.

Wat gebeurt er tijdens een herbestemmingsonderzoek?

Tijdens de hele transformatie van een gebouw of terrein naar een nieuwe bestemming, schaven we voortdurend aan alle puzzelstukjes. Het vraagt ook tijd om bestemmingswijzigingen aan te vragen, te overleggen met alle actoren en de site stap voor stap om te vormen. Daarom zoeken we manieren om de site tijdens de transitieperiode te laten gebruiken door de buurt, door sociale organisaties of bijvoorbeeld door kunstenaars. Zo wordt meteen heel tastbaar dat een transformatie aan de gang is. Soms kunnen ook toekomstige gebruikers delen van het gebouw al eens testen. Hun inzichten verwerken we dan in de uiteindelijke uitvoeringsplannen.

Co-housing, co-working, deeleconomie: de co-factor

Alle inzichten samen vormen dan de uiteindelijke herbestemming, op maat van de omgeving, de locatie én vooral, de gebruikers. Eén constante: de wensen, de vereisten én de noden nemen alleen maar toe – en zo ook onze uitdaging, die van de herbestemmende architect. Om ruimte te besparen, maar ook financiële middelen, zoeken we naar meervoudig gebruik van ruimtes en locaties. Dat gaat veel verder dan een gedeelde koffiehoek. We zetten iedereen rond de tafel en trekken alle registers open. Meer groen? Graag, maar welke toegevingen kunnen we daarvoor doen? Kan het groen gemeenschappelijk zijn, voor alle gebruikers? Misschien volstaan een aantal auto’s en ook deelfietsen, waardoor minder autostaanplaatsen nodig zijn – om tenslotte auto’s te laten stilstaan, wat niet meteen hun nut is. Het hele planningstraject dat herbestemmen is, dwingt alle betrokkenen om oude gewoontes en overtuigingen in vraag te stellen.

Antwoord op betonstop of bouwshift

Niet zelden vinden we nieuwe kwaliteiten en antwoorden bij samenhuizen, co-housing, co-working, shared economie of deeleconomie en tot slot bij een efficiënte water- en energiehuishouding. Denk aan gemeenschappelijk energie opwekken, of gemeenschappelijk water zuiveren en circulair watergebruik. Maar ook inzet van de nieuwste technologieën, denk aan smart cities en smart grid, maar ook Building Information Modelling, kortweg BIM, helpt om oude gebouwen te herbestemmen naar een mooie, nieuwe, maar ook rendabele toekomst, telkens opnieuw. Met verantwoord ruimtegebruik natuurlijk, want we snijden sowieso geen nieuwe lap grond aan - hét uitgangspunt van de betonstop of bouwshift.

Samen huizen, samen werken, samen bouwen … samen denken

bestaande site op een toplocatie? Krijg je al zin om te brainstormen over het perfecte plaatje voor jouw herbestemming? Neem even contact op, waar je denkproces ook zit, bow architecten reikt je ongetwijfeld de ontbrekende puzzelstukjes aan. Of beter gezegd: op maat geschaafde bow-stukjes.

De juiste invulling van je te herbestemmen site vinden?

Wij denken graag mee om de meest ideale situatie op maat mee te bepalen.

Contacteer ons