Asset 1
b o w

Keen to grow as an (applied/trainee) architect AND a person?

Searching for a new challenge? Browse our job vacancies below or send us your CV and portfolio without obligation.

Werfbeest

Wat kunnen we je bieden?

 • Meedraaien in een open-minded SUPER-team
 • Een inspirerende werkomgeving
 • Meegroeien in een ambitieus architectenbureau
 • Aanpakken van zeer gevariëerde dossiers
 • Opleiding en vormingen (professionele en persoonlijke skills)
 • De kans om na te denken in het actuele architectuurdebat

Wat houdt de job in

 • Voorbereiden van bow-dossiers in het verlengde van, en samen met ontwerpers & BIM champions
 • Ontwerpen van bow-details
 • Overleggen tijdens elke fase met het bow-team
 • Organiseren en bepalen van de timing van projecten
 • Dossiers ramen en het budget bewaken voor, tijdens en na de werken
 • Werken met een grote autonomie

Jouw professionele profiel

 • Een werfbeest, - voorbereider, - opvolger
 • (ir.) architect, (industrieel/burgerlijk) ingenieur of gelijkwaardig door ervaring
 • Ruime ervaring met B : Build
 • Relevante ervaring in diverse bow-projecten
 • Sterke voeling met F : Finance

Jouw persoonlijke profiel

 • Goesting in een echte uitdaging
 • Samenwerker, teamplayer
 • Positieve attitude
 • Sterke persoonlijkheid
 • Ambitieus en gemotiveerd

Softwarekennis

 • ArchiCad 24
 • ArchiSoft
 • ArchiSnapper
 • Microsoft Office 365
 • Noot: niet beheerste software wordt aangeleerd

Wanneer kan je starten?

Na een intensieve en boeiende babbel!


Interesse?

Bezorg me jouw cv MET portfolio via pieter@bow-architecten.be

(trainee) Architect

What do we offer?

 • In-team design
 • Extremely diverse architectural & urban development projects
 • The opportunity to project your vision into the contemporary architectural debate
 • An inspiring work environment
 • A small firm that treats its architects as individuals
 • Training opportunities (professional and otherwise)
 • Opportunity for growth in an ambitious architectural firm

What does the job entail?

 • Program definition, concept formation and design of challenging project sites
 • You develop architecture with a high degree of autonomy
 • You consult with the client, engineer, local authorities etc. during every phase of the construction.
 • Full BIM project development
 • Strategic thinking and planning of project phases
 • You provide project leadership and direction
 • You provide hands-on, on-site guidance and assistance

Your professional profile

 • (trainee) Architect or architectural engineer
 • Urban and or spatial planning expertise (a plus)
 • 2 - 5 years of relevant experience
 • TiD : Talent in Design
 • Extensive experience in B: Build
 • Strong affinity with F: Finance

Your personal profile

 • Ready for a genuine challenge
 • Positive attitude
 • Strong personality
 • Ambitious and motivated

Software knowledge

 • ArchiCad 23
 • ArchiSoft
 • ArchiSnapper
 • Adobe Suite (Photoshop, Indesign)
 • Microsoft Office 365
 • (Autocad 2019)

When can you start?

Following an intensive and engaging chat!


Interested?

Send your cv AND portfolio to:
pieter@bow-architecten.be

Applied architect

What do we offer?

 • The opportunity to collaborate with architects on an extremely diverse portfolio of architectural & urban planning projects
 • Participation in an open-minded team
 • A small firm that treats its architects as individuals
 • An inspiring work environment
 • Training opportunities (professional and otherwise)
 • Growth in an ambitious architectural firm

What does the job entail?

 • Collaborating with a team of creative employees
 • Developing detailed plans for bow projects and requests
 • Project management
 • Staying up to date via site visits

Your professional profile

 • Bachelor of Applied Architecture
 • 2 years of relevant experience
 • Punctual with an eye for detail and aesthetics
 • Architectural and spatial insight
 • Experience in B: Build, is a plus

Your personal profile

 • Ready for a genuine challenge
 • Positive attitude
 • Effective team-working skills
 • Ambitious and motivated

When can you start?

Following an intensive and engaging chat!


Interested?

Send your cv AND portfolio to:
pieter@bow-architecten.be

View our latest projects here